Homepage

Op deze website is informatie beschikbaar voor de medewerkers van Adriaans Aannemersbedrijf B.V. te Helmond. Via een inlogcode hebben zij toegang tot verslagen, rapporten, foto's etc. Doelstelling van de website is het op een gemakkelijke wijze beschikbaar stellen en delen van informatie over veilig en beheerst werken. Met nadruk wordt er op gewezen dat de informatie van het afgeschermde deel van deze website vertrouwelijk is. Het afdrukken van rapporten is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding (uitvoerder / directie). Het afdrukken van formulieren voor gebruik binnen Adriaans is wel toegestaan

Beleidsverklaring2017-1
Beleidsverklaring2017-2

Laatst bijgewerkt: 12 april 2017

© Adriaans Aannemersbedrijf B.V. Helmond - 2010-2017